Shakes Rezepte

Shake mit Ananas und Sojamilch

Shake mit Ananas und Sojamilch

Kalorien: 229 kcal
Eiweiß: 13 %
Kohlenhydrate: 62 %
Fett: 25 %

Shake mit Banane, Ananas, Sojajoghurt und Sojamilch

Shake mit Banane, Ananas, Quark und Sojamilch

Kalorien: 447 kcal
Eiweiß: 16 %
Kohlenhydrate: 60 %
Fett: 24 %

Eiweißshake mit Kirschen und Vanille

Eiweißshake mit Kirschen

Kalorien: 291 kcal
Eiweiß: 53 %
Kohlenhydrate: 29 %
Fett: 18 %

Eiweißshake mit Ananas und Sojamilch

Eiweißshake mit Ananas

Kalorien: 240 kcal
Eiweiß: 55 %
Kohlenhydrate: 30 %
Fett: 15 %

Eiweißshake mit Ananas und Vanille

Eiweißshake mit Ananas und Vanille

Kalorien: 210 kcal
Eiweiß: 63 %
Kohlenhydrate: 30 %
Fett: 7 %

Eiweißshake mit Apfel und Zimt

Eiweißshake mit Apfel

Kalorien: 289 kcal
Eiweiß: 46 %
Kohlenhydrate: 39 %
Fett: 15 %

Milchshake mit Banane und Kakao

Milchshake mit Banane und Kakao

Kalorien: 334 kcal
Eiweiß: 25 %
Kohlenhydrate: 60 %
Fett: 15 %

Eiweißshake mit Aprikosen und Vanille

Eiweißshake mit Aprikosen und Vanille

Kalorien: 304 kcal
Eiweiß: 46 %
Kohlenhydrate: 42 %
Fett: 12 %

Eiweißshake mit Banane und Vanille

Eiweißshake mit Banane und Vanille

Kalorien: 274 kcal
Eiweiß: 47 %
Kohlenhydrate: 36 %
Fett: 17 %

Eiweißshake mit Banane und Vanille

Eiweißshake mit Banane und Vanille

Kalorien: 289 kcal
Eiweiß: 53 %
Kohlenhydrate: 33 %
Fett: 14 %